Odeón 5126-A – Orquesta Típica Francisco Canaro con Ernesto Fama (Estribillista) – Querubin1939

Sello: Odeón
Disco: 5126-A
Matriz:  10184
Fecha Grabación: 23/11/1939
Música: Lorenzo Logatti
Letra:
Jesús Fernández Blanco 
Estilo:
Polca
Acompañamiento: Orquesta Típica Francisco Canaro