Odeón 5113-B – Orquesta Típica Francisco Canaro con Ernesto Fama (Estribillista) – Olimpia1939

Sello: Odeón
Disco: 5113-B
Matriz:  10085
Fecha Grabación: 14/09/1939
Música: Alí Salem de Baraja (Fortunato Benzaquen)
Letra:
Alí Salem de Baraja (Fortunato Benzaquen)
Estilo:
Tango
Acompañamiento: Orquesta Típica Francisco Canaro