Odeón 5111-A – Orquesta Típica Francisco Canaro con Ernesto Fama (Estribillista) – Mosterio1939

Sello: Odeón
Disco: 5111-A
Matriz:  10073
Fecha Grabación: 11/09/1939
Música: Alberto Gambino
Letra:
Alí Salem de Baraja (Fortunato Benzaquen)
Estilo:
Tango
Acompañamiento: Orquesta Típica Francisco Canaro