Odeón 5144-B – Orquesta Típica Francisco Canaro con Ernesto Fama (Estribillista) – Chiruza1940

Sello: Odeón
Disco: 5144-B
Matriz:  10719
Fecha Grabación: 30/09/1940
Música: Juan D’Arienzo
Letra:
Juan D’Arienzo
Estilo:
Tango
Acompañamiento: Orquesta Típica Francisco Canaro