Odeón 5182-A – Orquesta Típica Francisco Canaro con Ernesto Fama (Estribillista) – Charlemos1941

Sello: Odeón
Disco: 5182-A
Matriz:  10991
Fecha Grabación: 15/01/1941
Música: Luis Rubistein
Letra:
Luis Rubistein
Estilo:
Tango
Acompañamiento: Orquesta Típica Francisco Canaro